7/17/2010

กาแฟแพงที่สุดในโลก

กาแฟ แพงที่สุดในโลก ( Most expensive coffee )
[expensive-coffee.jpg]
Kopi Luwak โคปิ ลูแว็ค เป็นกาแฟโรบัสต้าชนิดหนึ่ง และเป็น กาแฟแพงที่สุดในโลก เนื่องจากขบวนการผลิตอันยุ่งยาก แปลกประหลาด มีออกสู่ต้องตลาดประมาณปีละ 500 ปอนด์ต่อปี ทำให้มันมีราคาประมาณกิโลกรัมละ 41,000 บาท และสามารถผลิตได้เพียงไม่กี่แห่งบนโลกนี้ จึงประเทศที่ผลิตได้ก็มีดังต่อไปนี้
 • ประเทศอินโดนีเซีย ทีึ่ เกาะสุมาตรา (Sumatra) , เกาะจาวา ( Java ) เกาะสุลาเวสี ( Sulawesi )
 • ประเทศฟิลิปปินส์ ( จะเรียกกาแฟชนิดนี้ว่า Kape Alamid )
 • ประเทศทิมอร์ ( จะเรียกกาแฟชนิดนี้ว่า kafé-laku )
 • ประเทศเวียดนาม ( จะเรียกกาแฟชนิดนี้ว่า weasel coffee )
ขบวนการผลิต โคปิ ลูแว็ค ( Kopi Luwak ) • ปลูกกาแฟในแห่งที่มีสัตว์ที่เรียกว่า ชะมดสายพันธ์ุเอเซีย (Asia Palm Civet) แต่ชาวพื้นเมืองจะเรียกชะมด ชนิดนี้ว่า "ลูแว็ค"
 • เมื่อชะมดกินเม็ดกาแฟเข้าไป กรดและเอนไซม์ในกระเพาะอาหารของชะมดทำปฏิกิริยาทางเคมี คล้ายกับ
 • การหมัก(Fermentation) กับเม็ดกาแฟสุกชะมดมากิน เม็ดกาแฟที่สุก
 • รอชะมดถ่ายมูลออกมา แล้วตามเก็บ แต่สามารถรวบรวมได้ค่อนข้างง่ายเนื่อง จากชะมดมีนิสัยขับถ่ายในสถานที่เดิมๆ เสมอ
 • นำมูลที่ได้มาเลือกเฉพาะเม็กกาแฟ
 • นำเม็ดกาแฟที่ได้ไปตากให้แห้ง
 • นำเม็ดกาแฟที่ตากแห้งดีแล้วมาคั่วจนแห้งสนิด เป็นอันจบขบวนการผลิต โคปิ ลูแว็ค
[Paradox_hermaph_060924_ltn.jpg]
[kopi-luwak-civet-poop.jpg]
รูปชะมดสายพันธ์ุเอเซีย (Asia Palm Civet) และมูลของมันจะเห็นว่ามีแต่เม็ดกาแฟทั้งนั้น

ความพยายามเลียนแบบ โคปิ ลูแว็ค ( Kopi Luwak )แมสสิโม มาร์โคเน นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา ใช้เวลาสืบเสาะอยู่นานกว่าจะพบว่า ในป่าแห่งหนึ่งของประเทศเอธิโอเปีย มีชะมดกัดกินกาแฟ แต่จากการทดสอบรสชาติก็ยังด้อยกว่าของอินโดนิเซีย เนื่องจากเป็นชะมดต่างพันธุ์กัน
แมสสิโม มาร์โคเนยังค้นพบว่า กระบวนการย่อยอาหารของชะมด ต้องผ่านแบคทีเรียและ เอนไซม์ในท้องของชะมด เป็นกรรมวิธีเดียวกับการหมักกาแฟแบบหนึ่งที่เรียกว่า "การหมักเปียก" และยังใช้แบคทีเรียชนิดเดียวกันด้วย คือ แบคทีเรียแล็กติกเอซิด มาร์โคเนมั่นใจว่าการหมักกาแฟเปียกน่าจะให้ผลใกล้ เคียงกับกาแฟที่ผ่านการย่อยในท้องของชะมดแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการทดลอง

[kopi_luwak_color+(200+x+200).jpg][764095_logofinal.png][kopi_luwak.jpg]
กาแฟ โคปิ ลูแว็ค ( Kopi Luwak ) ยี่ห้อต่างๆ จะเห็นว่าทุกยี่ห้อเน้น ชะมดกันทุกยี่ห้อ

ทำไมกาแฟ โคปิ ลูแว็ค ( Kopi Luwak ) จึงอร่อย • ขบวนการย่อยอาหารของชะมด ทำให้โปรตีนในเมล็ดกาแฟแตกตัวเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก เวลานำเมล็ดกาแฟชนิดนี้ไปคั่วบดจะมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ
 • ขบวนการย่อยอาหารของชะมดทำให้โปรตีนบางชนิดในเม็ดกาแฟ ถูกสกัดออกเมื่อนำไปคั่วแล้ว กาแฟจะมีรสชาติขมน้อยลงนิดหน่อย
 • มันผลิตจากอึของชะมด

No comments:

Post a Comment